Cardiac-valvular Ehlers-Danlos' syndrom

Også kjent som: Ehlers-Danlos' syndrom, cardiac-valvular type
Engelsk navn: Cardiac-valvular Ehlers-Danlos syndrome
Engelske synonym: Cardiac-valvular EDS,cvEDS


Definisjon

Cardiac-valvular Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av Ehlers-Danlos' syndrom (EDS). ​T​​ilstanden er kjennetegnet av myk og strekkbar hud med økt tendens til blåmerker og arrdannelse, overbevegelighet i ledd (hypermobilitet), og alvorlig progredierende hjerteklaffedefekter (mitral og eller aortaklaffeinsufisens).

Fra Orphanet

ORPHA: 230851
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)