Brittle cornea syndrom

Også kjent som: EDS, Ehlers-Danlos' syndrom
Engelsk navn: Brittle cornea syndrome
Engelske synonym: Ehlers-Danlos syndrome type 6B


Definisjon

Brittle cornea syndrom (BCS) er en svært sjelden bindevevssykdom. Vanlige kjennetegn er øyepåvirkning med skjør hornhinne, nedsatt hørsel og påvirkning av skjelettet. Brittle cornea syndrom er en av 13 undertyper av Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) beskrevet i den internasjonale EDS-klassifikasjonen fra 2017.

Fra Orphanet

ORPHA: 90354
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)