Arthrokalasia (EDS)

Også kjent som: Ehlers-Danlos' syndrom, arthrokalasia type
Engelsk navn: Arthrochalasia Ehlers-Danlos syndrome
Engelske synonym: Arthrochalasia EDS,Arthrochalasis multiplex congenita,EDS VII,Ehlers-Danlos syndrome type 7,Ehlers-Danlos syndrome, arthrochalasia type,aEDS


Definisjon

Arthrokalasia Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. Arthrokalasia EDS kjennetegnes av medfødt hofteluksajson (ute av ledd), alvorlig generalisert overbevegelighet i ledd (hypermobilitet) med gjentatte luksasjoner og subluksasjoner, overstrekkbar og eller sårbar hud.

Fra Orphanet

ORPHA: 1899
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)