Dystonisk parkinsonisme

Også kjent som: Dystonia-parkinsonism, Paisan-Ruiz type,  PARK14,  PLA2G6-related dystonia-parkinsonism, Atypisk nevroaksonal dystrofi
Engelsk navn: Adult-onset dystonia-parkinsonism
Engelske synonym: Dystonia-parkinsonism, Paisan-Ruiz type,PARK14,PLA2G6-related dystonia-parkinsonism


Definisjon

A rare neurodegenerative disease usually presenting before the age of 30 and which is characterized by dystonia, L-dopa-responsive parkinsonism, pyramidal signs and rapid cognitive decline.

Fra Orphanet

ORPHA: 199351
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G24.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)