Duchennes/Beckers muskeldystrofi

Også kjent som: DuchenneMD / BeckerMD
Engelsk navn: Duchenne and Becker muscular dystrophy
Engelske synonym: Severe dystrophinopathy, Duchenne and Becker type


Definisjon

A group of rare, genetic, progressive muscular dystrophies, including Duchenne muscular dystrophy (DMD), Becker muscular dystrophy (BMD) and a symptomatic form in female carriers. The diseases represent a spectrum of severity ranging from progressive skeletal and cardiac muscle wasting and weakness (DMD, BMD) to less severe muscle weakness or isolated cardiomyopathy affecting carrier females.

Fra Orphanet

ORPHA: 262
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)