Distal arthrogrypose type 1


Engelsk navn: Distal arthrogryposis type 1
Engelske synonym: DA1,Digitotalar dysmorphism


Definisjon

A form of arthrogryposis characterized by contractures of the distal regions of the hands and feet in the absence of a primary neurological and/or muscle disease affecting limb function. Facial involvement is limited to a small mouth and impaired mouth opening. No additional anomalies are reported.

Fra Orphanet

ORPHA: 1146
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q68.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)

Tre barn, ei har AMC
  |  13 min

Vårt liv med AMC

Aurora er ni og Monica er voksen, de snakker om hvordan det er å ha arthrogryposis multiplex congenita (AMC).