Diffuse cerebral and cerebellar atrophy-intractable seizures-progressive microcephaly syndrome


Engelsk navn: Diffuse cerebral and cerebellar atrophy-intractable seizures-progressive microcephaly syndrome


Definisjon

Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 404437
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G98

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)