Diastrofisk dysplasi

Diastrofisk dysplasi er en sjelden tilstand som kjennetegnes av uttalt kortvoksthet, korte armer og ben, flere bøyde stive ledd (kontrakturer) og feilstillinger i ryggsøylen.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider 
Les mer på helsebiblioteket.no​​​​​​​