Diastrofisk dysplasi


Engelsk navn: Diastrophic dysplasia
Engelske synonym: Diastrophic dwarfism


Definisjon

Diastrofisk dysplasi er en sjelden tilstand som kjennetegnes av uttalt kortvoksthet, korte armer og ben, flere bøyde stive ledd (kontrakturer) og feilstillinger i ryggsøylen.

Fra Orphanet

ORPHA: 628
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)