Craniofacial mikrosomi

Også kjent som: OAV spektrum, OAVS, Goldenhar syndrom, hemifacial mikrosomi
Engelsk navn: Oculo-auriculo-vertebral spectrum
Engelske synonym: OAV spectrum,Oculoauriculovertebral spectrum


Definisjon

Craniofacial mikrosomi er en medfødt tilstand som kjennetegnes ved at ansiktshalvdelene vokser ulikt og fører til et asymmetrisk ansikt. Øret kan mangle, ha en misdannelse eller være lavtsittende. 

Fra Orphanet

ORPHA: 141132
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)