COL4A1 or COL4A2-related cerebral small vessel disease


Engelsk navn: COL4A1 or COL4A2-related cerebral small vessel disease
Engelske synonym: COL4A1 or COL4A2-related cerebral angiopathy


Definisjon

Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 477759
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)