Charcot-Marie-Tooth sykdom type 1E


Engelsk navn: Charcot-Marie-Tooth disease type 1E
Engelske synonym: CMT1E,Charcot-Marie-Tooth disease-deafness syndrome,Charcot-Marie-Tooth disease-hearing loss syndrome


Definisjon

Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er en arvelig, sjelden nevromuskulær sykdom. CMT rammer nervene lengst ute i kroppen, i bein og armer, de perifere nervene. CMT fører dermed til muskelsvekkelse og redusert følesans lengst ut i bein og armer, og ofte feilstillinger i føttene.

Fra Orphanet

ORPHA: 90658
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G60.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)