Charcot‑Marie‑Tooth disease type 4C

Også kjent som: CMT type 4C
Engelsk navn: Charcot-Marie-Tooth disease type 4C
Engelske synonym: CMT4C


Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er en arvelig, sjelden nevromuskulær sykdom. CMT rammer nervene lengst ute i kroppen, i bein og armer, de perifere nervene. CMT fører dermed til muskelsvekkelse og redusert følesans lengst ut i bein og armer, og ofte feilstillinger i føttene.Informasjon

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 99949
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G60.0Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)