Carney complex


Engelsk navn: Carney complex
Engelske synonym: Carney syndrome,Myxoma-spotty pigmentation-endocrine overactivity syndrome


Definisjon

Carney complex (CNC) is characterized by spotty skin pigmentation, endocrine overactivity and myxomas.

Fra Orphanet

ORPHA: 1359
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D44.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)