Komplett androgen insensitivitetssyndrom

Også kjent som: CAIS
Engelsk navn: Complete androgen insensitivity syndrome
Engelske synonym: CAIS,Complete androgen resistance syndrome


Definisjon

Complete androgen insensitivity syndrome (CAIS) is a form of androgen insensitivity syndrome (AIS; see this term), a disorder of sex development (DSD), characterized by the presence of female external genitalia in a 46,XY individual with normal testis development but undescended testes and unresponsiveness to age-appropriate levels of androgens.

Fra Orphanet

ORPHA: 99429
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E34.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)