Borjeson-Forssman-Lehmann syndrom


Engelsk navn: Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome
Engelske synonym: BFLS,Intellectual disability-epilepsy-endocrine disorders syndrome


Definisjon

Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome (BFLS) is a rare X-linked obesity syndrome characterized by intellectual deficit, truncal obesity, characteristic facial features, hypogonadism, tapered fingers and short toes.

Fra Orphanet

ORPHA: 127
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)