Beckwith‑Wiedemann syndrome due to paternal uniparental disomy of chromosome 11


Engelsk navn: Beckwith-Wiedemann syndrome due to paternal uniparental disomy of chromosome 11
Engelske synonym: Mosaic paternal uniparental disomy of chromosome 11,UPD(11)pat

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)