Beckwith‑Wiedemann syndrome due to CDKN1C mutation


Engelsk navn: Beckwith-Wiedemann syndrome due to CDKN1C mutation
Informasjon

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 231120
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.3Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)