Beckwith‑Wiedemann syndrome due to 11p15 microdeletion


Engelsk navn: Beckwith-Wiedemann syndrome due to 11p15 microdeletion


Definisjon

This disease is described under Beckwith-Wiedemann syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 231127
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)