Bardet-Biedl syndrom (BBS)

Alle med Bardet-Biedl syndrom (BBS) får øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), som fører til alvorlig synshemning, ofte i løpet av ungdomsalderen. De fleste fødes med overtallige fingre/tær. Mange opplever overvekt, forandringer i nyrefunksjonen, lærevansker og sen pubertet.

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på SSD sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (1)