Autosomal recessive primary microcephaly


Engelsk navn: Autosomal recessive primary microcephaly
Engelske synonym: MCPH,Microcephalia vera,Microcephaly vera,True microcephaly


Definisjon

Autosomal recessive primary microcephaly (MCPH) is a rare genetically heterogeneous disorder of neurogenic brain development characterized by reduced head circumference at birth with no gross anomalies of brain architecture and variable degrees of intellectual impairment.

Fra Orphanet

ORPHA: 2512
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q02

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)