Autosomal recessive non‑syndromic intellectual disability


Engelsk navn: Autosomal recessive non-syndromic intellectual disability
Engelske synonym: AR-NSID,NS-ARID


Definisjon

This disease is described under Rare non-syndromic intellectual disability

Fra Orphanet

ORPHA: 88616
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: F70

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)