Autosomal recessive ataxia due to ubiquinone deficiency


Engelsk navn: Autosomal recessive ataxia due to ubiquinone deficiency
Engelske synonym: ARCA2,Autosomal recessive ataxia due to coenzyme Q10 deficiency,Autosomal recessive cerebellar ataxia type 2,Autosomal recessive spinocerebellar ataxia type 9,SCAR9


Definisjon

This syndrome is characterised by childhood-onset progressive ataxia and cerebellar atrophy.

Fra Orphanet

ORPHA: 139485
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G11.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)