Autosomal recessiv intermediær Charcot-Marie-Tooths sykdom


Engelsk navn: Autosomal recessive intermediate Charcot-Marie-Tooth disease
Engelske synonym: RI-CMT

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)