Autosomal dominant non‑syndromic intellectual disability


Engelsk navn: Autosomal dominant non-syndromic intellectual disability


Definisjon

This disease is described under Rare non-syndromic intellectual disability

Fra Orphanet

ORPHA: 178469
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: F70

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)