Autosomal agammaglobulinemia

Også kjent som: Agammaglobulinemia, non-Bruton type
Engelsk navn: Autosomal agammaglobulinemia
Engelske synonym: Agammaglobulinemia, non-Bruton type


Definisjon

A rare form of agammaglobulinemia, a primary immunodeficiency disease, and is characterized by variable immune dysfunction with frequent and recurrent bacterial infections and/or chronic diarrhea.

Fra Orphanet

ORPHA: 33110
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: D80.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)