Autisme

En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som karakteriseres av kommunikative og sosiale vansker, samt repetetiv adferd og særinteresser. En rekke ulike tilstander er assosiert med autisme. Forekomst: 0,6–1%.

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NevSom sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (4)

Eeq-ledninger
  |  2 -3 timer

Epilepsi – påbygning

Nettkurs om epilepsi ved utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Bygger på grunnkurs i epilepsi.