Angioosteohypertrophic syndrom


Engelsk navn: Angioosteohypertrophic syndrome
Engelske synonym: Klippel-Trénaunay-Weber syndrome


Definisjon

A congenital vascular bone syndrome (CVBS) characterized by the presence of a vascular malformation in a limb, mainly of the arteriovenous type, which results in overgrowth of the affected limb.

Fra Orphanet

ORPHA: 2346
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)