Angelman syndrome due to maternal 15q11q13 deletion


Engelsk navn: Angelman syndrome due to maternal 15q11q13 deletion
Engelske synonym: Angelman syndrome due to maternal monosomy 15q11q13


Definisjon

This disease is described under Angelman syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 98794
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)