Androgent insensitivitetssyndrom (AIS)


Engelsk navn: Androgen insensitivity syndrome
Engelske synonym: AIS,Androgen resistance syndrome,Goldberg-Maxwell syndrome,Morris syndrome,Testicular feminization syndrome


Definisjon

Androgent insensitivitetssyndrom (androgen insensitivity syndrome, AIS) innebærer at cellene i kroppen har manglende eller nedsatt følsomhet (insensitivitet) for mannlige kjønnshormoner (androgener), som for eksempel testosteron. Personer med AIS har kromosommønster 46 XY og normal produksjon av androgener (mannlige kjønnshormoner), men de har et kvinnelig ytre i større eller mindre grad ved fødsel.

Fra Orphanet

ORPHA: 754
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: E34.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)