Amyloidose


Engelsk navn: Amyloidosis


Definisjon

A vast group of rare systemic diseases characterized by the presence of insoluble fibrillar protein deposits in tissues. Amyloidoses are classified according to biochemical type of amyloid protein involved.

Fra Orphanet

ORPHA: 69
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: E85.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (15)