Amnionbånd syndrom


Engelsk navn: Constriction rings syndrome
Engelske synonym: Amniotic band sequence,Amniotic band syndrome,Congenital ring constrictions,Constriction band syndrome,Streeter dysplasia


Definisjon

Amnionbånd syndrom (på engelsk kalt Congenital Constriction Band syndrome) er en tilstand hvor barnet fødes med sirkulære innsnevringer av en eller flere lemmer, eventuelt med tversgående (transverselle) mangler nedenfor innsnevringen. Mange fødes med affeksjon av flere lemmer, og flere har samtidig klumpfot og eventuelt leppe-gane spalte.

Fra Orphanet

ORPHA: 295000
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)