Amnionbånd syndrom

Amnionbånd syndrom (på engelsk kalt Congenital Constriction Band syndrome) er en tilstand hvor barnet fødes med sirkulære innsnevringer av en eller flere lemmer, eventuelt med tversgående (transverselle) mangler nedenfor innsnevringen. Mange fødes med affeksjon av flere lemmer, og flere har samtidig klumpfot og eventuelt leppe-gane spalte.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider 
Les mer på helsebiblioteket.no