Alternating hemiplegia of childhood


Engelsk navn: Alternating hemiplegia of childhood
Engelske synonym: AHC


Definisjon

Denne sykdommen viser seg hos barn, som regel med debut i de første to leveårene. Navnet betyr skiftende lammelse av kroppens ene side (først den ene, senere den andre siden).

Fra Orphanet

ORPHA: 2131
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G98

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)