Alexander disease type I


Engelsk navn: Alexander disease type I
Engelske synonym: AxD type I


Definisjon

An astrogliopathy and the most severe and common form of Alexander disease (AxD), presenting before the age of 4 and characterized by seizures, megalencephaly and developmental delay with progressive deterioration.

Fra Orphanet

ORPHA: 363717
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E75.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)