Albrights hereditære osteodystrofi


Engelsk navn: Albright hereditary osteodystrophy


Definisjon

Denne diagnosenkoden er ikke lenger aktiv i Orpha.net. Se ORPHA:457059-Pseudohypopharatyreodisme med Albrights hereditære (arvelige) osteodystrofi

Fra Orphanet

ORPHA: 665
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)