Akrodysostose


Engelsk navn: Acrodysostosis
Engelske synonym: Acrodysostosis with or without multiple hormonal resistance,Acrodysplasia,Arkless-Graham syndrome,Maroteaux-Malamut syndrome


Definisjon

Akrodysostose er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi). ​Akrodysostose kjennetegnes av kortvoksthet, korte fingre, endringer i ansiktet og forsinket utvikling. 

Fra Orphanet

ORPHA: 950
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q75.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (4)