Aicardi-Goutières syndrome


Engelsk navn: Aicardi-Goutières syndrome
Engelske synonym: Encephalopathy with basal ganglia calcification,Encephalopathy with intracranial calcification and chronic lymphocytosis of cerebrospinal fluid


Definisjon

Aicardi-Goutières syndrom er en sjelden og tidlig innsettende genetisk betennelsessykdom som i hovedsak rammer hjerne og hud. Etter hvert stabiliserer sykdommen seg, uvisst av hvilken grunn. De fleste som rammes, utvikler en betydelig fysisk og kognitiv utviklingshemming.

Fra Orphanet

ORPHA: 51
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G31.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (14)