Adult nevronal ceroid lipofuscinose

Også kjent som: ANCL
Engelsk navn: Adult neuronal ceroid lipofuscinosis
Engelske synonym: ANCL,Adult NCL,Kufs disease


Definisjon

A genetically heterogeneous group of neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs) with onset during the third decade of life, characterized by dementia, seizures and loss of motor capacities, and sometimes associated with visual loss caused by retinal degeneration.

Fra Orphanet

ORPHA: 79262
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E75.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)