Adams-Olivers syndrom


Engelsk navn: Adams-Oliver syndrome
Engelske synonym: AOS,Congenital scalp defects with distal limb anomalies,Congenital scalp defects with distal limb reduction anomalies,Limb, scalp and skull defects


Definisjon

Adams-Olivers syndrom er karakterisert ved medfødte forandringer i lemmene kombinert med endringer i skallebena. TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for Adams-Olivers syndrom.

Fra Orphanet

ORPHA: 974
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)