Adams-Olivers syndrom

Adams-Olivers syndrom er karakterisert ved medfødte forandringer i lemmene kombinert med endringer i skallebena. TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for Adams-Olivers syndrom.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no