8p23.1 mikrodelesjon

Også kjent som: 8p23.1 microdeletion syndrome
Engelsk navn: 8p23.1 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(8)(p23.1),Monosomy 8p23.1


Definisjon

8p23.1 deletion involves a partial deletion of the short arm of chromosome 8 characterized by low birth weight, postnatal growth deficiency, mild intellectual deficit, hyperactivity, craniofacial abnormalities, and congenital heart defects.

Fra Orphanet

ORPHA: 251071
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)