6q25 mikrodelesjon

Også kjent som: 6q25 microdeletion syndrome
Engelsk navn: 6q25 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(6)(q25),Monosomy 6q25


Definisjon

6q25 microdeletion syndrome is a recently described syndrome characterized by developmental delay, facial dysmorphism and hearing loss.

Fra Orphanet

ORPHA: 251056
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)