6q16 mikrodelesjon

Også kjent som: 6q16 deletion syndrome
Engelsk navn: 6q16 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(6)(q16),Monosomy 6q16,Prader-Willi-like syndrome due to microdeletion 6q16


Definisjon

A rare Prader-Willi like syndrome due to an interstitial deletion located at 6q16.1q16.2 and characterized by obesity, hyperphagia, hypotonia, small hands and feet, eye/vision anomalies, and global developmental delay.

Fra Orphanet

ORPHA: 171829
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)