5q35 mikroduplikasjon

Også kjent som: 5q35 microduplication syndrome
Engelsk navn: 5q35 microduplication syndrome
Engelske synonym: Dup(5)(q35),Trisomy 5q35


Definisjon

The newly described 5q35 microduplication syndrome is associated with microcephaly, short stature, developmental delay and delayed bone maturation.

Fra Orphanet

ORPHA: 228415
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q92.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)