47 XYY syndrom

Også kjent som: blank_test,

Også kjent som Jacobs syndrom

47 XYY syndrom er en kjønnskromosomforandring som bare forekommer hos gutter/menn. Kjennetegn er økt lengdevekst, noe forsinket språk-, tale- og motorisk utvikling samt lærevansker. Reproduksjonsevnen er, med sjeldne unntak, normal.

Informasjon

Frambu senter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på Frambu.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (1)