3q29 mikrodelesjon

Også kjent som: 3q29 microdeletion syndrome
Engelsk navn: 3q29 microdeletion syndrome
Engelske synonym: 3q subtelomere deletion syndrome,3qter deletion,Del(3)(q29),Monosomy 3q29,Monosomy 3qter


Definisjon

A recurrent subtelomeric deletion syndrome with variable clinical manifestations including intellectual deficit and dysmorphic features.

Fra Orphanet

ORPHA: 65286
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)