2q31.1 mikroduplikasjon

Også kjent som: 2q31.1 microduplication syndrome
Engelsk navn: 2q31.1 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(2)(q31.1),Monosomy 2q31.1


Definisjon

2q31.1 microdeletion syndrome is a well-defined and clinically recognisable syndrome characterized by moderate to severe developmental delay, short stature, facial dysmorphism and variable limb defects.

Fra Orphanet

ORPHA: 251014
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)