20p13 microdeletion syndrome


Engelsk navn: 20p13 microdeletion syndrome
Engelske synonym: 20p subtelomeric deletion syndrome,Del(20)(p13),Monosomy 20p13


Definisjon

20p13 microdeletion syndrome is a rare chromosomal anomaly characterized by developmental delay, mild to moderate intellectual disability, epilepsy, and unspecific dysmorphic signs. High palate, delayed permanent tooth eruption, hypoplastic fingernails, clinodactyly and short fingers have also been reported.

Fra Orphanet

ORPHA: 313781
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)