1p36 deletion syndrome


Engelsk navn: 1p36 deletion syndrome
Engelske synonym: Del(1)(p36),Deletion 1p36,Deletion 1pter,Monosomy 1p36,Monosomy 1pter,Subtelomeric 1p36 deletion


Definisjon

A rare chromosomal anomaly characterized by distinctive facial dysmorphic features, hypotonia, developmental delay, intellectual disability, seizures, heart defects, poor/absent speech, and prenatal onset growth deficiency.

Fra Orphanet

ORPHA: 1606
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)