1p21.3 microdeletion syndrome


Engelsk navn: 1p21.3 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(1)(p21.3),Monosomy 1p21.3


Definisjon

1p21.3 microdeletion syndrome is an extremely rare chromosomal anomaly characterized by severe speech and language delay, intellectual deficiency, autism spectrum disorder(see this term).

Fra Orphanet

ORPHA: 293948
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)