17p11.2 microduplication syndrome

Også kjent som: Potocki-Lupskis syndrom
Engelsk navn: 17p11.2 microduplication syndrome
Engelske synonym: Potocki-Lupski syndrome,Trisomy 17p11.2


Definisjon

Potocki-Lupskis syndrom er en sjelden og nylig oppdaget årsak til utvikingshemning av varierende grad.

Fra Orphanet

ORPHA: 1713
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q92.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)