16q24.3 mikrodelesjon


Engelsk navn: 16q24.3 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(16)(q24.3),Monosomy 16q24.3


Definisjon

16q24.3 microdeletion syndrome is a recently described syndrome associated with variable developmental delay, facial dysmorphism, seizures and autistic spectrum disorder.

Fra Orphanet

ORPHA: 261250
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)